Regulamin korzystania z serwisu

Home » Regulamin korzystania z serwisu

znajdującym się pod adresem www.gdziepojechac.bhig.pl będącego częścią serwisu www.bhig.pl

, który ma na celu poszerzanie informacji o atrakcyjnych lub nieatrakcyjnych dla turysty miejscach, wartych zobaczenia tak w Polsce jak i na świecie.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników,
• Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu gdziepojechac.bhig.pl
• Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

Wszelkie informacje umieszczane w serwisie muszą być zgodne z prawdą i możliwe do ewentualnego późniejszego zweryfikowania, ponieważ, pomimo konstytucyjnego prawa do krytyki, w przypadku zamieszczenia informacji godzących w dobre imię  podmiotu, poszkodowani takim postępowaniem, mogą wystąpić na drogę prawną w zakresie dóbr osobistych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, nie wyłączając odpowiedzialności prawno-karnej za zniesławienie lub oszczerstwo.

Użytkownicy serwisu są odpowiedzialni za to, by w podawanych przez nich informacjach nie znalazły się treści niezgodne z prawem, treści (słowa) powszechnie uznane za obraźliwe lub takie, które nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami.

Administrator  niniejszego serwisu użycza  środki elektroniczne do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami sieci Internet i – tym samym – nie jest i nie może być odpowiedzialny za samą treść wymienianych informacji (tak samo jak operator telefonii nie jest odpowiedzialny za wyrażane przy pomocy telefonu opinie).

Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do wyrażania tylko i wyłącznie własnych oipnii. Niedozwolone jest wyrażanie (powtarzane) opinii innych lub też „zasłyszanych”  czy też „ogólnie przyjętych” w danej społeczności. Nie jest również dozwolone nawiązywanie w opiniach do innych opinii zamieszczonych w serwisie.  Opinie będące wyłącznie wynikiem indywidualnych odczuć użytkownika typu: a jego rodzina to itd., a nie rzetelną informacją dla innych użytkowników,  będą usuwane natychmiast po znalezieniu ich przez administratora lub też po zgłoszeniu ich przez innych użytkowników serwisu przez formularz Kontaktu.

Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania administratora strony o wszelkich niezgodnościach z niniejszym regulaminem zauważonych podczas korzystania z serwisu przez formularz Kontakt lub na pocztę e-mail: kontakt@bhig.pl

W razie złamania postanowień niniejszego regulaminu, administrator serwisu ma prawo do natychmiastowego usunięcia kwestionowanych opinii lub komentarzy.

 

[Głosów:3    Średnia:5/5]